Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečené systémy a provozní bezpečnost

Jiskrově bezpečené systémy a provozní bezpečnost

Povinné používání evropské směrnice 94/9/EC, známé jako ATEX (zavedené v České republice nařízením vlády 17/97 Sb. v platném znění) je tady (od 1. července 2003) Článek zabývající se touto problematikou pochází ze státní zkušebny FTZÚ 210 v Ostravě Radvanicích.

Jiskrově bezpečené systémy a provozní bezpečnost

Povinné používání evropské směrnice 94/9/EC, známé jako ATEX (zavedené v České republice nařízením vlády 17/97 Sb. v platném znění) je tady (od 1. července 2003) a s ním i snaha o dořešení problémů, které s sebou tato směrnice přináší. Článek zabývající se touto problematikou pochází ze státní zkušebny FTZÚ 210 v Ostravě Radvanicích.