Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečné digitální relé

Jiskrově bezpečné digitální relé - převodník binárního signálu slouží k  dálkovému ovládání jističů a stykačů důlních strojů v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu za pomoci jiskrově bezpečného diodového vstupu. Převodník lze použít jak v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu - hlubinné doly, tak v chemickém průmyslu.

Jiskrově bezp. převodník MM 6012 AC/DC

Jiskrově bezp. převodník MM 6012 AC/DC

Převodník typu MM 6012 slouží k  dálkovému ovládání jističů a stykačů důlních strojů v prostorách s nebezpečím výbuchu metanu a to za pomoci jiskrově bezpečného diodového vstupu. Převodník lze rovněž požít ke hlídání celistvosti zemního vodiče nevýbušných kabelů nebo jako nezávislý jiskrově bezpečný výstup. Spojením až 6-ti těchto převodníků paralelně lze vytvořit vícekanálový oboupolaritní reléový ovladač s jediným společným vodičem. Obě výstupní relé lze spínat  současně nebo v závislosti na polaritě diody dle nastavené funkce převodníku nebo lze tato výstupní relé ovládat komunikační linkou CAN nebo RS485. Převodník lze použít jako alternativu k zařízením typu EZO 12, KD73Ex, ZK6, EPO 1.