Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MMGroup

Kontakty

Pe Projekt Paweł Piasecki
Strąkowa 44
57-200 Ząbkowice Śl.
Republika Polską

Tel:0048 693_ 345 823

E-mail: biuro@iskrobezpiecznie.pl

Iskrobezpieczne urządzenia - Exi

Zasada iskrobezpiecznych urządzeń polega na ograniczeniu mnóstwa elektrycznej energii dostarczanej do obwodów elektrycznych z zasilaczy i energii akumulowanej częściami obwodów elektrycznych.  Zapewnienie bezpieczeństwa polega więc na właściwym podłączeniu, na systematycznym dobraniu części i na ich odpowiednim konstrukcyjnym uporządkowaniu. Iskrobezpieczeństwo jest właściwie techniką małej mocy, której choć nie można użyć dla łączników zbliżeniowych, ale nadaje się do techniki przemysłowej i przyrządowej dla mierzenia i zbierania danych w strefach zagrożenia wybuchem gazów, par i kurzu.

Poglądowy katalog produktów do pobrania

Poglądowy katalog produktów do pobrania

Poglądowy katalog produktów do pobrania

Zasilacze iskrobezpieczne

Zasilacze iskrobezpieczne

Zasilacze iskrobezpieczne przeznaczone są dozasilania urządzeń znajdujących się w strefie zagrożenia wybuchem, które nie posiadają żadnych kolejnych wejściowych i wyjściowych obwodów nainterfejsie między strefą z zagrożeniem wybuchu astrefą bezpieczną. W tym przypadku musi byćzapewnione, aby całkowita ilość energii naomawianym interfejsie nie przekroczyła maksymalnejdopuszczalnej energii dla danego urządzenia. Przedstawione wymagania wynikają zobowiązujących norm PN - EN 60079-0 i 60079-11. Wartości maksymalne poszczególnych urządzeń zawarte są w certyfikatach o iskrobezpieczności. Typowym przykładem błędnego użycia iskrobezpiecznego zasilacza jest na przykład zasilaniepętli prądowej 4-20 mA (czujniki ciśnienia,temperatury itp.) i bezpośrednie podłączenie ichwyjścia do urządzenia sczytującego, które nie jestcertyfikowane do podłączenia do obwodów iskrobezpiecznych. Przy takim montażu jest konieczne użycie izolatora MM 5041 lub bariery Zenera MM7087+ .

Bariery Zenera

Bariery Zenera

Iskrobezpieczne bariery Zenera z serii MM 7... sąnajprostszym rodzajem iskrobezpiecznego interfejsuprzeznaczonego do zabezpieczenia elektrycznychobwodów zastosowanych w strefie zagrożeniawybuchem.Iskrobezpieczne bariery z serii MM 7... stosowanesą jako interfejs pomiędzy iskrobezpiecznymiobwodami a obwodami, które nie są iskrobezpieczne.Aby bariera spełniła swoją funkcję koniecznie należyją uziemić, dlatego iskrobezpieczne bariery z serii MM7... są wyposażone w zacisk uziemienia (klip), któryjest umiejscowiony w otworze montażowym naszynyę DIN35. Zapewnia to proste, szybkie i bardzowygodne podłączenie do obwodu uziemienia.

Iskrobezpieczne czujniki ruchu

Iskrobezpieczne czujniki ruchu

Iskrobezpieczne czujniki ruchu są przeznaczone do wykrywania i sygnalizacji wejściaosoby niepożądanej do chronionego obiektu ze strefą zagrożenia wybuchem. Urządzenie jest umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego a połączenie sygnałów jest realizowane za pomocą przyłączy śrubowych. 

Inteligentny optyczny detektor dymu, dla systemów sygnalizacji po¿aru Conventional optical smoke detector

Inteligentny optyczny detektor dymu, dla systemów sygnalizacji po¿aru Conventional optical smoke detector

Łaczony optyczny i termiczny detektor z gniazdem, z automatycznym resetem i autokalibracja czułosciczujnika optycznego. Z reguły podłaczany do central alarmowych Systemów Sygnalizacji Po¿aru jakoelement ochrony po¿arowej. Nowy inteligentny detektor po¿arowy składa sie z głowicydetektora i gniazda. Elektronika gniazda sama nieprzerwanie resetuje cały detektor a dotyczy to łaczonejoptycznej czujki dymu i czujnika temperaturowego (58°C do 90°C). Detektor wykonany jest z ABS-u,który został pokryty warstwa grafitu koloidalnego w celu wyeliminowania gromadzenia sie ładunkówelektrostatycznych. Detektor jest przeznaczony do zastosowania w strefach zagro¿enia wybuchem(strefa 2). Iskrobezpieczenstwo zapewnia zasilacz i przekazniki w wykonaniu Ex ia...opcjonalny