Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MMGroup

Kontakty

Pe Projekt Paweł Piasecki
Strąkowa 44
57-200 Ząbkowice Śl.
Republika Polską

Tel:0048 693_ 345 823

E-mail: biuro@iskrobezpiecznie.pl

Obliczenie ciśnienia

Częstym wymogiem w różnych dziedzinach przemysłu jest obliczenie ciśnienia medium potrzebnego do produkcji produktu końcowego. Tak samo jak przy pomiarze powierzchni można wyróżnić limitowe i kontynualne obliczenie ciśnienia. Ciśnienie to wielkość skalarna, zazwyczaj oznaczana symbolem p (z angielskiego pressure), określona jako wartość siły F działającej prostopadle do powierzchni i równomiernie ciągle skupiona na owej powierzchni, czyli na pole powierzchni S. Jeśli ciśnienie w zamkniętym naczyniu występuje w układzie większym od ciśnienia otoczenia, w naczyniu jest nadciśnienie. Jeśli odwrotnie jest ciśnienie w naczyniu niższe, występuje podciśnienie. Obliczenie ciśnienia można dalej podzielić na obliczenie ciśnienia względnego, odnoszące się do chwilowej wartości ciśnienia barometrycznego a na obliczenie ciśnienia absolutnego określonego względem k próżni – zera absolutnego. Do obliczenia limitowego używane są tzw. łączniki ciśnieniowe, do obliczeń kontynualnych tzw. sensor ciśnieniowy. Mechanizmy obliczania mogą być mechaniczne lub elektroniczne. Zależy to od wymaganych warunków obliczania, wymaganej dokładności, niezawodności, temperaturze itp.