Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MMGroup

Kontakty

Pe Projekt Paweł Piasecki
Strąkowa 44
57-200 Ząbkowice Śl.
Republika Polską

Tel:0048 693_ 345 823

E-mail: biuro@iskrobezpiecznie.pl

Pomiar powierzchni

Pomiar powierzchni jest nieoddzielną częścią sterowania procesów w różnych dziedzinach przemysłu. Można wyróżnić dwa główne rodzaje mierzenia. Limitowe mierzenie, kiedy czujnik mierzy punkt od jednego dyskretnego miejsca płynu, czyli poziom – wcześniej ustawiony na wymagany stopień. Ogólnie się stosuje, że ten rodzaj czujnika działa jak alarm - sygnalizacja przepełnienia, albo jak wskaźnik niskiego albo wysokiego poziomu powierzchni. Kontynualne sensory powierzchni są bardziej dopracowane i mogą udzielać przegląd o poziomie wysokości powierzchni, więc monitorowanie całego systemu. Kontynualne sensory służą mierzeniu poziomu powierzchni płynu całościowo. Informacja o stanie powierzchni jest przekazywana analogowym sygnałem końcowym, ewentualnie sensor jest wyposażony w wyjście danych na konkretny zbiornik z kolejnym spracowaniem w nadrzędnym systemie. Sygnał końcowy bezpośrednio koreluje z poziomem powierzchni w naczyniu. Jeśli chcemy stworzyć system na poziomie sterowania, sygnał końcowy jest połączony z pętlą regulacyjną, ewentualnie podłączony do indykatora wizualnego – wyświetlacz.