Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Princip jiskrově bezpečných zařízení spočívá v omezení množství elektrické energie dodávané do elektrických obvodů z napájecích zdrojů a energie akumulované součástmi elektrických obvodů. Zajištění bezpečnosti tedy spočívá ve vhodném zapojení...


čtěte více

Obvody pro základní prostředí

Elektronickými obvody pro základní prostředí jsou myšlena zařízení, která sice nevyžadují přísné bezpečnostní principy obdobné zařízením určeným pro práci v prostorách s nebezpečím výbuchu, nicméně jejich konstrukce musí splňovat kritéria...


čtěte více

Měření hladiny

Měření hladiny je nedílnou součástí řízení procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Dělí se na dva hlavní typy měření. Limitní měření, kdy senzor změří bod jednoho diskrétního místa kapaliny, tedy výšku-přednastavenou...


čtěte více

Měření tlaku

Častým požadavkem v mnoha průmyslových oblastech je měření tlaku média potřebného pro výrobu finálního produktu. Stejně jako u měření výšky hladiny je možné rozdělit měření tlaku na limitní a spojité...


čtěte více