Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Oddělovací zesilovače Ex

Jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače jsou základním typem jiskrově bezpečného rozhraní určeného k ochraně elektrických obvodů s analogovým vstupem nebo výstupem umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Obsahují elektronické prvky zajišťující vzájemné galvanické oddělení vstupních, výstupních a napájecích obvodů. Použity jsou zejména optočleny a prvky s magnetickou vazbou, vše ve speciálním provedení dle ČSN EN 60079. Vstupní (případně výstupní) obvody, na jejichž svorky se připojují vodiče vedoucí do prostředí s nebezpečí výbuchu jsou navíc opatřeny ochrannými diodovými bloky (včetně Zenerových diod) v kombinaci s pojistkami a rezistory. Diody omezují napětí přiváděné do jiskrově bezpečného obvodu a bezporuchové omezovací rezistory omezují maximální proud, který může obvodem protékat. Jiskrově bezpečné izolátory se používají jako rozhraní mezi jiskrově bezpečnými obvody a obvody, které nejsou jiskrově bezpečné.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5040 - dvoukanálový, kombinovaný driver/repeater

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5040 - dvoukanálový, kombinovaný driver/repeater

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudových smyček, dvojitý kombinovaný, pro přenos signálu do prostředí s nebezpečím výbuchu a současně druhou větví z prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041x - bariéra analogových signálů (0)4-20/(0)4-20

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041x - bariéra analogových signálů (0)4-20/(0)4-20

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky I/I, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041x Pr - programovatelný repeater/komparátor

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041x Pr - programovatelný repeater/komparátor

Programovatelný jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky I/I, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Výstup 1 x proudová smyčka, 1 x přepínací kontakt relé.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041 A - bariéra analogových signálů - U/I

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041 A - bariéra analogových signálů - U/I

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač U/I, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041B - bariéra analogových signálů - I/U

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041B - bariéra analogových signálů - I/U

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač I/U, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041C - bariéra analogových signálů - U/U

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041C - bariéra analogových signálů - U/U

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač U/U, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5042 - bariéra analogových signálů - obousměrný HART

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5042 - bariéra analogových signálů - obousměrný HART

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač I/I, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu, obousměrná komunikace (HART).

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5043 - bariéra analogových signálů - dvojitý výstup

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5043 - bariéra analogových signálů - dvojitý výstup

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky pro přenos analogového signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu, dvojitý výstup.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 - bariéra analogových signálů - dvoukanálový

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 - bariéra analogových signálů - dvoukanálový

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky dvojitý pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 Pt 100 -  Pt 100/I (U) nebo R/I (U) - dvoukanálový

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 Pt 100 - Pt 100/I (U) nebo R/I (U) - dvoukanálový

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky, dvojitý, pro přenos Pt 100 nebo odporu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5045 - driver

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5045 - driver

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky pro přenos signálu z prostředí bez nebezpečí výbuchu do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5046 - driver - obousměrný HART

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5046 - driver - obousměrný HART

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky pro přenos signálu do prostředí s nebezpečím výbuchu. Komunikace HART.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5049 - komparátor - I/2x kontakt

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5049 - komparátor - I/2x kontakt

Programovatelný jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky I/kontakt, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Výstup 2 x přepínací kontakt relé.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5050 - převodník Pt 100/I (U) nebo R/I (U) - jednokanálový

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5050 - převodník Pt 100/I (U) nebo R/I (U) - jednokanálový

Jednokanálový jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač - převodník Pt 100/I (U) nebo odporu R/I (U) z prostředí s nebezpečím výbuchu na proudovou smyčku do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 typ 3 - I/I, I/U, U/I, U/U - tříkanálový

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 typ 3 - I/I, I/U, U/I, U/U - tříkanálový

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky I/I, I/U, U/I, U/U pro přenos analogového signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu, tříkanálový. Vychází z ověřeného zapojení MM 5044 a je rozšířen o třetí kanál. Pro obchodní účely se používá nové značení MM 5053 .. .

MM APS Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač - I/CAN (RS 485), U/CAN (RS485) - čtyřkanálový

MM APS Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač - I/CAN (RS 485), U/CAN (RS485) - čtyřkanálový

Jiskrově bezpečný izolátor proudové smyčky I/CAN, U/CAN pro přenos analogového signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu, čtyřkanálový.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5060 - CAN/Rx, Tx

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5060 - CAN/Rx, Tx

Jiskrově bezpečný izolátor komunikační sběrnice CAN/Rx, Tx

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5061 - RS 422 (485)/Rx, Tx

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5061 - RS 422 (485)/Rx, Tx

Jiskrově bezpečný izolátor komunikační sběrnice RS422 a 485/Rx, Tx

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5062 - RS 485/485

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5062 - RS 485/485

Jiskrově bezpečný izolátor komunikační sběrnice RS485/RS485.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5024 - izolátor - řízený napájecí zdroj

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5024 - izolátor - řízený napájecí zdroj

Jiskrově bezpečný izolátor - řízený napájecí zdroj, ovládání ventilů a jiných prvků v prostředí s nebezpečím výbuchu (Solenoid / alarm driver).

MM 5064 - Jiskrově bezpečný převodník/opakovač sběrnice RS 485, CAN a RS 422

MM 5064 - Jiskrově bezpečný převodník/opakovač sběrnice RS 485, CAN a RS 422

Jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače MM 5064 jsou určeny pro  galvanické oddělení a přenos signálů sběrnice RS485 na sběrnici RS485 nebo sběrnice CAN na CAN z prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Zapojují se jako aktivní prvek mezi jiskrově bezpečný blok opatřený komunikační sběrnicí a nadřízený systém sběru dat. Vše je ve speciálním provedení dle ČSN EN 60079-11.   Převodník lze použít jako opakovač výše uvedených sběrnic nebo převodník sběrnice - viz katalogový list. Napájení převodníku je zajištěno ze sítě 230 V/50 Hz nebo zdroje 24 Vss.

Parametry některých jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů

Parametry některých jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů

Seznam typů jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů - parametry

Oddělovací zesilovače - Možnosti zapojení jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů

Oddělovací zesilovače - Možnosti zapojení jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů

Jiskrově bezpečné izolátory analogových signálů řady MM 5040 až MM 5050 jsou vybaveny univerzálními vstupy i výstupy pro připojení aktivních nebo pasivních dvouvodičových proudových obvodů. Pro úplnost katalogových údajů uvádíme na této stránce příklady zapojení různých variant obvodů proudových smyček.