Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečné kapacitní snímače

Jiskrově bezpečné kapacitní a vodivostní snímače nachází uplatnění v mnoha aplikacích, kde je nutné spínat dosažení požadované úrovně hladiny nebo kde je zapotřebí  kontinuálně snímat její výšku. Oblast použití těchto zařízení je poměrně široká a nachází se všude tam, kde nelze použít měření na principu hydrostatického tlaku. Jedná se o látky s velkou hustotou, sypké materiály, agresivní sloučeniny, oleje, rozpouštědla, barvy, kapaliny, které tvoří rozhraní dvou různorodých látek a je zapotřebí toto rozhraní indikovat, případně látky s nadměrnou teplotou. Rovněž aplikace těchto snímačů se jeví jako úspornější varianta oproti klasickým tenzometrům. Výhodou kapacitních snímačů oproti vodivostním je jejich nezávislost na vodivosti měřené látky. Snímače jsou konstruovány jako jedno nebo dvou elektrodové. Snímače s jednou elektrodou využívají k měření jako druhou elektrodu stěnu nádoby, trubky apod. zhotovenou z vodivého materiálu. V případě použití nádob z nevodivého materiálu je nutné použít snímač s dvěmi elektrodami.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 1 A

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 1 A

Jiskrově bezpečné kapacitní snímače hladiny slouží pro kontinuální snímání výšky hladiny kapalin nebo sypkých látek. Rozsah měření je jednoduše programovatelný, kdy stisknutím tlačítka zadáme minimální a maximální rozsah měření. Výstupní signál 4 - 20 mA pak odpovídá zadaným hodnotám.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 Z

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 Z

Jiskrově bezpečné limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin a sypkých látek slouží pro indikaci dosažení požadované hladiny látek. Úroveň sepnutí je jednoduše programovatelná za pomocí funkce klik. Vhodné jako hlídač maximálního nebo minimálního stavu hladiny v nádržích s boční montáží do stěny nádoby.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač výšky hladiny CIS 1

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač výšky hladiny CIS 1

Jiskrově bezpečné limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin a sypkých látek slouží pro indikaci dosažení požadované hladiny látek. Úroveň sepnutí je jednoduše programovatelná za pomocí funkce klik. Vhodné jako hlídač maximálního nebo minimálního stavu hladiny v nádržích montáží do víka nádoby.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 P

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 P

Jiskrově bezpečné limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin slouží pro indikaci zaplavení úkapových jímek. Vhodné pro instalaci pod tanky s ropnými produkty, chemikáliemi apod. Snímač je konstruován pro úplné zatopení, ochrana krytím IP 68.