Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Převodníky elektrických signálů

 Převodníky signálů typu PS.. slouží k převodu vstupního signálu na signál potřebný k dalšímu zpracování. Typickým příkladem mohou být např. převodníky teploměrných čidel Ni 1000, Pt 100 apod. na normalizovaný proudový signál 4 - 20 mA. Převodníky kmitočtu na napětí nebo proud, napětí - proud a mnoho dalších. Převodníky jsou děleny na pasivní (napájené z proudové smyčky) nebo aktivní s vlastním zdrojem energie. Dále jsou převodníky děleny na převodníky s galvanickým oddělením vstupu a výstupu a převodníky bez galvanického oddělení. Zařízení je umístěno v plastové krabičce vhodné pro uchycení na lištu DIN 35.

Převodník elektrických signálů PS X/Y ..

Převodník elektrických signálů PS X/Y ..

Převodníky pro přenos a převod analogových  signálů, bez galvanického oddělení, napájení ze sítě 80 - 230 V/50 Hz nebo 10 - 80 Vss.

Převodníky elektrických signálů PSG X/Y ..

Převodníky elektrických signálů PSG X/Y ..

Převodníky pro přenos a převod analogových  signálů se vzájemným galvanickým oddělením vstupu, výstupu a napájení.

Převodník binárního signálu PSG f/f R

Převodník binárního signálu PSG f/f R

Převodník f/f se vstupem NAMUR, napětí nebo bezpotenciálový kontakt. Galvanické oddělení vstupních a výstupních obvodů, výstup - kontakt relé.

Převodník binárního signálu PSG f/f O

Převodník binárního signálu PSG f/f O

Převodník f/f se vstupem NAMUR, napětí nebo bezpotenciálový kontakt, galvanické oddělení vstupních a výstupních obvodů, výstup - otevřený kolektor.

Převodník binárního signálu PSG2 f/f R - dvoukanálový

Převodník binárního signálu PSG2 f/f R - dvoukanálový

Dvojitý převodník f/f se vstupem NAMUR nebo kontakt, galvanické oddělení, vhodné pro indukční a kapacitní snímače, výstup -  kontakt relé.

Převodník binárního signálu PSG2 f/f O - dvoukanálový

Převodník binárního signálu PSG2 f/f O - dvoukanálový

Dvojitý převodník f/f se vstupem NAMUR nebo kontakt, galvanické oddělení, vhodné pro indukční a kapacitní snímače, výstup - 2 x otevřený kolektor.

Pasivní převodník analogového signálu PSP

Pasivní převodník analogového signálu PSP

Převodník  X / Y, pasivní - bez samostatného napájení pro přenos  analogového  signálu.

Univerzální programovatelný převodník MM 1001, MM 1001D

Univerzální programovatelný převodník MM 1001, MM 1001D

Univerzální programovatelný převodník MM 1001 a 1001D, napájení  24 V DC.

Převodník signálu Pt 100/4 - 20 mA - tříkanálový

Převodník signálu Pt 100/4 - 20 mA - tříkanálový

Převodník teploty Pt 100 / 4-20 mA, Ni 1000 / 4-20 mA, tříkanálový, venkovní provedení v nerezovém pouzdře.

Převodník střídavého signálu PSG AC/DC

Převodník střídavého signálu PSG AC/DC

Převodníky pro přenos a převod střídavých signálů se vzájemným galvanickým oddělením vstupu, výstupu a napájení.