Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Vývoj elektronických zařízení Exi

Zamýšlíte-li se nad vývojem nového zařízení a stojíte před otázkou, zda vyhradit vlastní kapacity nebo se obrátit na externího dodavatele, pak pro Vás máme několik informací. Jsme společnost založená v roce 1992 a zabýváme se vývojem a výrobou jiskrově bezpečných zařízení včetně jejich certifikace do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů, kapalin a par. Na základě dlouhodobého vlastního vývoje jsme schopni realizovat v relativně krátkém časovém úseku vývoj nových zařízení a to včetně dodání vzorku až po schválení na státní zkušebně. Jsme schopni pro Vás zajistit výrobu a garantovat za Vás bezpečnost zařízení s tím, že jako výrobce zařízení je na certifikátu uvedena Vaše společnost a odběratel nezjistí, kdo stojí za skutečnou výrobou. Vůči klientovi jsme loajální a nesdělujeme technické řešení vašeho projektu konkurenci. Vývoj a výroba probíhá v souladu s normou ČSN EN 13980 a ISO 9001. Svůj projekt můžete převzít v kterékoli fázi vývoje. Od zadání až po finální produkt včetně platného certifikátu.

Vývoj zařízení v letech 2009 - 2010

Vývoj zařízení v letech 2009 - 2010

V letech 2009 - 2010 jsme pro konkrétního zákazníka vyvinuli zařízení včetně schválení u příslušné státní zkušebny FTZÚ 210 v Ostravě Radvanicích. Naše spolupráce nadále trvá. Zajišťujeme následnou výrobu a jsme garantem ve smyslu nařízení vlády a předpisu ATEX 94/9/EC.