Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Měření tlaku

Častým požadavkem v mnoha průmyslových oblastech je měření tlaku média potřebného pro výrobu finálního produktu. Stejně jako u měření výšky hladiny je možné rozdělit měření tlaku na limitní a spojité. Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p (z anglického pressure), vyjadřující poměr velikosti síly F působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, tedy na povrchu této plochy S. Pokud je tlak v nějaké uzavřené nádobě větší než tlak v jejím okolí, je v nádobě přetlak. Pokud naopak je v ní tlak nižší, je v nádobě podtlak. Měření tlaku lze dále rozdělit na měření relativního tlaku, vztaženému k okamžité hodnotě tlaku barometrického a na měření absolutního tlaku vztaženého k vakuu - k absolutní tlakové nule. Pro limitní měření tlaku se požívají tzv. tlakové spínače, pro spojitá měření tzv. snímače tlaku. Principy měření mohou být mechanické nebo elektronické. Závisí to na požadovaných podmínkách měření, požadované přesnosti, spolehlivosti, teplotě apod.

Limitní měření

Limitní měření

Tlakové spínače s binárním výstupem typu kontakt, otevřený kolektor, proudová smyčka NAMUR

Spojitá měření

Spojitá měření

Snímače tlaku s výstupem
4 - 20 mA, 0 - 20 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V