Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečné snímače hladiny

Hydrostatický tlak je na elektrický signál převáděn pomocí membránového čidla. To je tvořeno křemíkovou destičkou, oddělenou od měřeného média membránou s nerezavějící oceli. Pohyb membrány způsobené působením tlaku se přenáší na křemíkovou destičku, která vlivem průhybu mění svůj odpor. Změna odporu je převedena na elektrický signál a vyhodnocena. Tělo převodníku je vyrobeno z nerezavějící oceli, plášť přívodního kabelu je buď z PVC, silikonu nebo teflonu dle chemického složení měřeného média.

Jiskrově bezpečný snímač výšky hladiny - ponorný TSp

Jiskrově bezpečný snímač výšky hladiny - ponorný TSp

Typ TSp - provedení ponorné (hladinoměr), slouží k měření výšky hladiny v nádržích, na vodních tocích, v cisternách, vodojemech apod.. Aplikuje se ponořením do měřené kapaliny. Měření PHM, ropných produktů a jiných hořlavých nebo výbušných látek.

Jiskrově bezpečný snímač výšky hladiny - ponorný TSp M

Jiskrově bezpečný snímač výšky hladiny - ponorný TSp M

Ponorné snímače hladiny typu TSP M jsou určené pro měření výšky hladiny znečištěných až veľmi znečištěných kapalin. Například měření odpadových vod a kalů v kanalizacích, čistírnách odpadních vod, přečerpávacích stanicích apod. Snímač může být přímo vybaven velmi účinnou přepěťovou ochranou.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 1 A

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 1 A

Jiskrově bezpečné kapacitní snímače hladiny slouží pro kontinuální snímání výšky hladiny kapalin nebo sypkých látek. Rozsah měření je jednoduše programovatelný, kdy stisknutím tlačítka zadáme minimální a maximální rozsah měření. Výstupní signál 4 - 20 mA pak odpovídá zadaným hodnotám.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 Z

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 Z

Jiskrově bezpečné limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin a sypkých látek slouží pro indikaci dosažení požadované hladiny látek. Úroveň sepnutí je jednoduše programovatelná za pomocí funkce klik. Vhodné jako hlídač maximálního nebo minimálního stavu hladiny v nádržích s boční montáží do stěny nádoby.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač výšky hladiny CIS 1

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač výšky hladiny CIS 1

Jiskrově bezpečné limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin a sypkých látek slouží pro indikaci dosažení požadované hladiny látek. Úroveň sepnutí je jednoduše programovatelná za pomocí funkce klik. Vhodné jako hlídač maximálního nebo minimálního stavu hladiny v nádržích montáží do víka nádoby.

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 P

Jiskrově bezpečný kapacitní snímač hladiny CIS 3 P

Jiskrově bezpečné limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin slouží pro indikaci zaplavení úkapových jímek. Vhodné pro instalaci pod tanky s ropnými produkty, chemikáliemi apod. Snímač je konstruován pro úplné zatopení, ochrana krytím IP 68.

Jiskrově bezp. ultrazvukový hladinoměr MM SCN Ex MonoScan

Jiskrově bezp. ultrazvukový hladinoměr MM SCN Ex MonoScan

Ultrazvukový snímač hladiny sypkých látek a kapalin, měření průtoku - 10 druhů typizovaných průtokoměrných kanálů kanálů - přímá montáž do zásobníků, napájení z proudové smyčky 4 - 20 mA, autokalibrace