Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečné komparátory

Komparační spínací jednotka typu MM 50 .. spíná samostatná výstupní relé, případně otevřený kolektor tranzistoru v závislosti na úrovni vstupního signálu. Jednotka je opatřena zdrojem pro napájení vstupních svorek určených pro připojení snímačů neelektrických veličin (tlak, teplota, pH apod.). Programování komparační úrovně je řešeno mikrotlačítky dostupnými na čele přístroje. Jednotky se dodávají jako jednokanálové (1 x kontaktní výstup) nebo dvoukanálové (2 x kontaktní výstup) s jedním pasivním nebo aktivním vstupem.
Jednotka je umístěna v plastové krabičce s možností uchycení na lištu DIN 35.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041x Pr - programovatelný repeater/komparátor

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5041x Pr - programovatelný repeater/komparátor

Programovatelný jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky I/I, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Výstup 1 x proudová smyčka, 1 x přepínací kontakt relé.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5049 - komparátor - I/2x kontakt

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5049 - komparátor - I/2x kontakt

Programovatelný jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky I/kontakt, pro přenos signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Výstup 2 x přepínací kontakt relé.