Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Měření hladiny

Měření hladiny je nedílnou součástí řízení procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Dělí se na dva hlavní typy měření. Limitní měření, kdy senzor  změří bod jednoho diskrétního místa kapaliny, tedy výšku-přednastavenou na požadovanou úroveň. Obecně platí, že tento typ snímače funguje jako alarm - signalizace přeplnění, nebo jako marker pro nízký nebo vysoký stav hladiny. Kontinuální snímače hladiny jsou propracovanější a mohou poskytovat přehled o stavu výšky hladiny, tedy monitorování celého systému. Kontinuální snímače slouží k měření výšky hladiny kapaliny v celém jejím rozsahu. Informace o stavu hladiny je přenášena analogovým výstupním signálem, případně je snímač opatřen datovým výstupem na konkrétní sběrnici s dalším zpracováním v nadřazeném systému. Výstupní signál přímo koreluje s úrovní výšky hladiny v nádobě. Chceme-li vytvořit systém na úrovni řízení, výstupní signál je spojen s regulační smyčkou, případně připojen na vizuální indikátor - zobrazovač.

Limitní měření

Limitní měření

Kontaktní spínače výšky hladiny - binární výstup kontakt, otevřený kolektor, proudová smyčka NAMUR

Spojitá měření

Spojitá měření

Snímače výšky hladiny s výstupem
4 - 20 mA, 0 - 20 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V