Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Certifikace Exi

Naše společnost se již od roku 1992 věnuje výrobě jiskrově bezpečných zařízení určených pro práci ve výbušném prostředí. V souvislosti s touto skutečností je nedílnou součástí certifikace těchto vyhrazených zařízení dle platných norem ČSN EN 60079 - 0 a 60079 - 11. Na základě takto získaných zkušeností a poznatků Vám nabízíme poradenskou a konzultační činnost v této oblasti s možností "dodávky na klíč". Zajistíme certifikaci Vašeho výrobku jako i certifikaci kvality výroby a výrobce dle ČSN EN 130089 - 4(7).

Certifikace zařízení

Certifikace zařízení

Na základě požadavku zprostředkujeme certifikaci Vašeho jiskrově bezpečného zařízení s dopracováním a doplněním potřebné dokumentace. Podáme za Vás přihlášku a vyřídíme nezbytné formality. Pokud nejste přímý výrobce, zařídíme vystavení certifikátu na Vaší osobu, kde budete figurovat jako výrobce zařízení a zpracujeme potřebnou smlouvu nezbytnou pro tuto skutečnost. Dále poradíme a zpracujeme podklady pro úspěšnou certifikaci výroby a výrobce - ATEX dle ČSN EN 13980 - 4(7).

Poradenská a konzultační činnost

Poradenská a konzultační činnost

Bezplatná a nezávazná služba z oboru činností nabízených naší společností.

Bezpečnostní posouzení

Bezpečnostní posouzení

Obecné bezpečnostní posouzení projektu nebo realizace na základě obhlídky technologie. Stanoví předběžně stupeň nebezpečí vzhledem k bezpečnostním rizikům v dané lokalitě. Slouží jako podklad pro Vaše rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního řešení.

Technická studie a cenová nabídka

Technická studie a cenová nabídka

Stručná studie systému, která orientačně přiblíží technické a cenové řešení požadavku.

Technická podpora a servis

Technická podpora a servis

Standardně je zajišťován 48 hodinový záruční i pozáruční servis po dobu životnosti zařízení. Jeho úkolem je rychlé zajištění technické podpory a případných oprav. Cílem je zajistit bezproblémovou funkci zařízení. Pro poskytnutí servisních služeb je ve firmě k dispozici několik pracovníků zajišťujících opravy a výrobu dodávaných zařízení.

Školení

Školení

V rámci zvyšování odborné úrovně a propagace nových technologií pořádáme pro naše zákazníky bezplatné školení na základě objednávky.