Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Limitní měření

Kontaktní spínače výšky hladiny - binární výstup kontakt, otevřený kolektor, proudová smyčka NAMUR

Plovákový spínač

Plovákový spínač

Spínání limitní hladiny ve studnách, čističkách odpadních vod, nádržích nebo jímkách, ochrana čerpadel, bezpečnostní signalizace.

Kapacitní snímač hladiny CIS 1 a CIS 1/Ex

Kapacitní snímač hladiny CIS 1 a CIS 1/Ex

Programovatelný kapacitní snímač hladiny - limitní s jednou elektrodou. Elektronika v hlavě snímače, výstup dvouvodič NAMUR nebo třívodič NPN (PNP). Snímač může být v provedení pro základní prostředí nebo pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Kapacitní snímač hladiny CIS 3Z a CIS 3Z/Ex

Kapacitní snímač hladiny CIS 3Z a CIS 3Z/Ex

Limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin a sypkých látek slouží pro indikaci dosažení požadované hladiny látek. Úroveň sepnutí je jednoduše programovatelná za pomocí funkce "klik". Vhodné jako hlídač maximálního nebo minimálního stavu hladiny v nádržích s boční montáží do stěny nádoby. Provedení pro základní a výbušná prostředí.

Kapacitní snímač hladiny CIS 3P a CIS 3P/Ex

Kapacitní snímač hladiny CIS 3P a CIS 3P/Ex

Limitní kapacitní snímače výšky hladiny kapalin slouží pro indikaci zaplavení úkapových jímek. Vhodné pro instalaci pod tanky s chemikáliemi a jinými látkami, které škodí životnímu prostředí. Snímač je konstruován pro úplné zatopení, ochrana krytím IP 68. Provedení pro základní a výbušné prostředí.