Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečné zdroje

Jiskrově bezpečný zdroj je určen k napájení  jiskrově bezpečných zařízení, umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení nemají žádné další vstupní a výstupní obvody nebo je mají ošetřeny jiným způsobem. V tomto případě musí být zajištěno, aby součet energií na uvedeném rozhraní nepřekročil maximální dovolenou energii pro dané zařízení.
Uvedené skutečnosti vycházejí z platných norem zejména ČSN EN 60079 - 0 a 60079 - 11. Maximální hodnoty jednotlivých zařízení jsou uvedeny v certifikátech o jiskrové bezpečnosti.
Typickým příkladem chybného použití jiskrově bezpečného zdroje je např. napájení proudové smyčky 4-20 mA (snímače tlaku, teploty a pod.) a přímé zapojení jejího výstupu do vyhodnocovacího zařízení, které není certifikováno k připojení k jiskrově bezpečným obvodům. Pro tuto aplikaci je nutno použít izolátor - bariéru - oddělovací zesilovač. Například typ MM 5041 .. nebo Zenerovu bariéru MM 7087+ apod.

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 5 V

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 5 V

Jednokanálový jiskrově bezpečný napájecí zdroj

Uo - 10,5 V, Io  - 221 mA, Po -  0,580 W 

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 5 V se zvýšeným výkonem

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 5 V se zvýšeným výkonem

Jednokanálový jiskrově bezpečný napájecí zdroj

Uo - 8,2 V, Io  - 870 mA, Po -  1,8 W 

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 9 V

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 9 V

Jednokanálový jiskrově bezpečný napájecí zdroj

Uo - 16,8, Io  - 177 mA, Po -  0,744 W 

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12 V

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12 V

Jednokanálový jiskrově bezpečný napájecí zdroj

Uo - 16,8 V, Io  - 177 mA, Po -  0,744 W 

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12 V - čtyřkanálový

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12 V - čtyřkanálový

Čtyřkanálový jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12V,

Uo - 13,02 V, Io  - 125 mA, Po -  0,407 W 

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 24 V

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 24 V

Jednokanálový jiskrově bezpečný napájecí zdroj

Uo - 28 V, Io  - 93 mA, Po -  0,580 W 

Jiskrově bezpečný výkonový zdroj MM 3012 AC (DC)

Jiskrově bezpečný výkonový zdroj MM 3012 AC (DC)

Univerzální jiskrově bezpečný zdroj 1,5 A - výkonový jednokanálový - Napájecí napětí 90 - 250 V DC, 265 V AC, Výstupní napětí 5 V, 12 V, 16 V (5 V/1,5 A, 12 V/1,5 A, 16 V/0,9 A), Provedení nevýbušná skříň Ex d..  chemie II 2G.., Provedení nevýbušná skříň Ex d.. - doly I M2.., Odolný vůči zkratu Rychlý náběh (zotavení), Instalace mimo zónu Ex nebo do kovového závěru, Klasifikace výstupu do výbušného prostředí:II (1) G [Ex ia Ga] IIA, I (M1) [Ex ia Ma] I, ATEX: FTZU 14 ATEX 0197, Klasifikace v pevném závěru - doly: I M2 Ex de I Mb, Klasifikace v pevném závěru - plyny: II 2G Ex de IIB T6 Gb -20°C < Ta < +55°C II 3D Ex tc IIIB T78°C Dc -20°C < Ta < +55°C

Výkonový j.b. napájecí zdroj MM 0312 .. 5, 12, 15 V / 200 mA

Výkonový j.b. napájecí zdroj MM 0312 .. 5, 12, 15 V / 200 mA

Výkonový jiskrově bezpečný zdroj MM 0312 AC

Uo = 12,6 V, Io = 560 mA, Po = 3,53 W