Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 5 V se zvýšeným výkonem

jiskrově bezpečný zdroj - napájecí zdroje

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 5 V se zvýšeným výkonem

Jednokanálový jiskrově bezpečný napájecí zdroj

Uo - 8,2 V, Io  - 870 mA, Po -  1,8 W