Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečné řídící systémy

Jiskrově bezpečný obousměrný převodník analogových a binárních signálů MM APS24 Ex zajišťuje hromadný sběr dat (elektrických signálů) z prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par, případně vysílání povelů do  prostředí s nebezpečím výbuchu. Jedná se o pasivní zařízení napájené z jiskrově bezpečného zdroje, vstupní a výstupní obvody nejsou galvanicky odděleny. Oddělení převodníku APS24Ex od návazných obvodů je zajištěno oddělovacím členem pro sériové komunikační linky (MM 5060.., MM5061..), který je k danému účelu schválen.  APS24Ex je určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu – doly I M1 Ex ia I. Tento jiskrově bezpečný koncentrátor dat  byl vyvinut a schválen u příslušné státní zkušebny v rámci našich služeb poskytovaných v oblasti vývoje nevýbušných zařízení. Výše uvedené zařízení - zejména jeho konstrukce a software jsou vlastnictvím objednatele. Tento informační list ukazuje možnosti vývoje, certifikace a dodávek obdobných zařízení a může sloužit jako vodítko pro splnění Vašich požadavků a představ.

Jiskrově bezpečný koncentrátor dat  APS24Ex

Jiskrově bezpečný koncentrátor dat APS24Ex

Jiskrově bezpečný koncentrátor dat s komunikací CAN nebo RS 485. Jednotka pro sběr analogových a binárních signálů s možností vysílání binárních povelů do prostředí s nebezpečím výbuchu.