Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Snímače tlaku a hladiny

Tlak je na elektrický signál převáděn pomocí membránového čidla. To je tvořeno křemíkovou destičkou, oddělenou od měřeného média membránou s nerezavějící oceli. Pohyb membrány způsobené působením tlaku se přenáší na křemíkovou destičku, která vlivem průhybu mění svů odpor. Změna odporu je převedena na elektrický signál a vyhodnocena. Tělo převodníku je vyrobeno z nerezavějící oceli, plášť přívodního kabelu je buď z PVC, silikonu nebo teflonu dle chemického složení měřeného média. Týká se ponorných snímačů (TSp) pro měření výšky hladiny na základě hydrostatického tlaku.
Pro měření tlaku plynu a par se požívají snímače s výstupem opatřeným konektorem DIN 43650 (TSz). Pro měření v médiích s nebezpečím výbuchu použijte snímače TS../Ex (viz. kapitola Jiskrově bezpečné snímače tlaku).

Snímač výšky hladiny TSp

Snímač výšky hladiny TSp

Ponorný snímač výšky hladiny TSp - provedení ponorné (hladinoměr), slouží k měření výšky hladiny v nádržích, na vodních tocích, v cisternách, vodojemech apod.

Snímač výšky hladiny TSp M

Snímač výšky hladiny TSp M

Ponorné snímače hladiny typu TSP M jsou určené pro měření výšky hladiny znečištěných až veľmi znečištěných kapalin. Například měření odpadových vod a kalů v kanalizacích, čistírnách odpadních vod, přečerpávacích stanicích apod.

Snímač tlaku TSz

Snímač tlaku TSz

Tenzometrický snímač tlaku typu TSz. Napájení z proudové smyčky 4 - 20 mA - dvouvodičové provedení nebo třívodičové provedení.

Snímače tlaku TSz M s oddělovací membránou

Snímače tlaku TSz M s oddělovací membránou

Typ TSz M  je snímač tlaku s nerezovou oddělovací membránou. Snímač je určen pro měření přetlaku, podtlaku nebo absolutního tlaku kapalin, které jsou velmi znečištěné s velkou viskozitou a hustotou. Například kapaliny kašovitého charakteru, agresivní kapaliny nebo velmi horká média. Snímače s oddělovací membránou se používají všude tam, kde není možné připustit přímý kontakt média s tlakovým senzorem nebo tam, kde je potřeba zabránit v případě poruchy vniknutí média do těla snímače.