Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečná relé

Jiskrově bezpečná relé - jiskrově bezpečné převodníky NAMUR nebo izolátory binárního signálu jsou základním typem jiskrově bezpečného rozhraní určeného ke chránění elektrických obvodů umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Obsahují elektronické prvky zajišťující vzájemné galvanické oddělení vstupních, výstupních a napájecích obvodů. Použity jsou zejména optočleny, bezpečnostní relé a prvky s magnetickou vazbou, vše ve speciálním provedení dle ČSN EN 60079. Vstupní (případně výstupní) obvody, na jejichž svorky se připojují vodiče vedoucí do prostředí s nebezpečí výbuchu, jsou navíc opatřeny ochrannými diodovými bloky (včetně Zenerových diod) v kombinaci s pojistkami a rezistory. Diody omezují napětí přiváděné do jiskrově bezpečného obvodu a bezporuchové omezovací rezistory omezují maximální proud, který může obvodem protékat. Jiskrově bezpečné izolátory se používají jako rozhraní mezi jiskrově bezpečnými obvody a obvody, které nejsou jiskrově bezpečné. Vyrábějí se jak pro oddělení binárních obvodů tak pro oddělení analogových obvodů a nebo pouze jako zdroje jiskrově bezpečné energie bez možnosti přenosu signálů.

MM 5011 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5011 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové

MM 5011 SW Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5011 SW Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) - jednokanálové
s možností volby nastavení negace vstupního signálu

MM 5011 B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5011 B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové s detekcí poruchy vedení, indikací LED a možností deaktivace výstupního relé

MM 5011C Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5011C Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové s detekcí poruchy vedení, indikací LED, výstupem poruchového stavu a možností deaktivace výst. relé

MM 5012 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5012 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové s detekcí poruchy vedení, indikací LED a možností deaktivace výst. tranzistoru, výstup "otevřený kolektor"

MM 5012A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5012A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové s detekcí poruchy vedení, indikací LED a výstupem s možností deaktivace výst. tranzistoru, výstup "otevřený kolektor"

MM 5013 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5013 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové, výstup "otevřený kolektor"

MM 5013A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5013A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové, výstup 2x"otevřený kolektor" dual output

MM 5013B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5013B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové, výstup 2x"otevřený kolektor"
dual output, detekce poruchy vedení

MM 5013C Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5013C Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové, výstup 2x"otevřený kolektor" dual output, detekce poruchy vedení, výstup LFD

MM 5014 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5014 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové, výstup 2x kontakt relé - dual output, detekce poruchy vedení

MM 5014A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5014A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové, výstup 2x kontakt relé - dual output, detekce poruchy vedení, výstup LFD

MM 5014B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) - duální výstup

MM 5014B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) - duální výstup

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) jednokanálové duální, 1 x vstup, výstup 2x kontakt relé - dual output.

MM 5015 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5015 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) dvoukanálové, výstup 2x otevřený kolektor detekce poruchy vedení

MM 5015A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5015A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) dvoukanálové, výstup 2x otevřený kolektor detekce poruchy vedení, výstup poruchy vedení

MM 5015B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5015B Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) dvoukanálové, výstup 2x otevřený kolektor

MM 5015C Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5015C Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) dvoukanálové, výstup otevřený kolektor, funkce START - STOP

MM 5019 A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5019 A Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) tříkanálové, výstup 3x otevřený kolektor

MM 5016 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5016 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) dvoukanálové, výstup 2x kontakt relé

MM 5019 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5019 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) tříkanálové, výstup 3x kontakt relé

MM 5017 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5017 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) dvoukanálové, výstup 2x kontakt relé, detekce a výstup poruchy vedení

MM 5018 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5018 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač) dvoukanálové, výstup 2x kontakt relé, detekce poruchy vedení

MM 5020 Jiskrově bezpečné relé reverzní jednokanálové

MM 5020 Jiskrově bezpečné relé reverzní jednokanálové

Slouží k převodu binárních signálů do prostředí s nebezpečím výbuchu

MM 5032 a 5033 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

MM 5032 a 5033 Jiskrově bezpečné relé (spínací zesilovač)

Jiskrově bezpečný izolátor impulzů - limitní, hladinové spínání analogových signálů, výstup relé nebo otevřený kolektor

MM 5032_P a MM 5033_P Jiskrově bezpečná pozistorová ochrana

MM 5032_P a MM 5033_P Jiskrově bezpečná pozistorová ochrana

Jiskrově bezpečné relé - pozistorová ochrana, hlídání přehřátí motorů opatřených pozistorovou ochranou.
R > 3,6 kΩ = vypnuto, R < 1,6 kΩ = sepnuto.

MM 5032 STP a MM 5033 STP jiskrově bezpečné relé - vodivost

MM 5032 STP a MM 5033 STP jiskrově bezpečné relé - vodivost

Jiskrově bezpečné relé - napájecí jednotka pro snímače vodivosti

Parametry jiskrově bezpečných relé

Parametry jiskrově bezpečných relé

Seznam typů jiskrově bezpečných relé a jejich vstupní a výstupní parametry.