Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Instalační vodiče - kabely Ex

 Instalace jiskrově bezpečných obvodů musí být zřizována tak, aby nedošlo k porušení jiskrové bezpečnosti a ovlivnění elektrických parametrů obvodu  vnějšími elektrickými nebo magnetickými poli. Toto může být způsobeno např. uložení vodiče poblíž  sousedních silových vedení nebo jednožilových proudově vysoce zatížených kabelů. Instalací obvodů s použitím stínění žil kabelu a nebo zkroucením jader vodičů lze výše uvedené jevy potlačit. Vícežilové kabely obsahující více než jeden jiskrově bezpečný obvod musí splňovat následující požadavky:
- Jiskrově bezpečné kabely musí být označeny
- Tloušťka radiální izolace musí být min. 0,2 mm
- Izolace vodiče musí být taková, aby vydržela izolační      napětí min. 500 Vst
- 500 Vst mezi stíněním a spojenými jádry vodičů
-1000 Vst mezi dvěmi polovinami svazků jader propojených dohromady
Další podrobnosti uvádí norma ČSN EN 60079. .

Jiskrově bezpečné kabely třídy A a B - instalační vodiče Ex

Jiskrově bezpečné kabely třídy A a B - instalační vodiče Ex

Instalační kabely vhodné pro montáž slaboproudých elektronických zařízení umístěných v prostorách s nebezpečím výbuchu (Ex) dle ČSN EN 60079 - 14:2009 ed.3