Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Snímače tlaku TSz M s oddělovací membránou

Snímače tlaku TSz M s oddělovací membránou

Typ TSz M  je snímač tlaku s nerezovou oddělovací membránou. Snímač je určen pro měření přetlaku, podtlaku nebo absolutního tlaku kapalin, které jsou velmi znečištěné s velkou viskozitou a hustotou.

Snímače tlaku TSz M s oddělovací membránou

Typ TSz M  je snímač tlaku s nerezovou oddělovací membránou. Snímač je určen pro měření přetlaku, podtlaku nebo absolutního tlaku kapalin, které jsou velmi znečištěné s velkou viskozitou a hustotou. Například kapaliny kašovitého charakteru, agresivní kapaliny nebo velmi horká média. Snímače s oddělovací membránou se používají všude tam, kde není možné připustit přímý kontakt média s tlakovým senzorem nebo tam, kde je potřeba zabránit v případě poruchy vniknutí média do těla snímače.