Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Výkonový j.b. napájecí zdroj MM 0312 .. 5, 12, 15 V / 200 mA

Jiskrově bezpečný zdroj MM 0312 AC

Výkonový jiskrově bezpečný zdroj

Výkonový j.b. napájecí zdroj MM 0312 .. 5, 12, 15 V / 200 mA

Výkonový jiskrově bezpečný zdroj MM 0312 AC

Uo = 12,6 V, Io = 560 mA, Po = 3,53 W