Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečný snímač výšky hladiny - ponorný TSp

Jiskrově bezpečný snímač hladiny - ponorný

Typ TSp - provedení ponorné (hladinoměr), slouží k měření výšky hladiny v nádržích, na vodních tocích, v cisternách, vodojemech apod.. Aplikuje se ponořením do měřené kapaliny.

Jiskrově bezpečný snímač výšky hladiny - ponorný TSp

Typ TSp - provedení ponorné (hladinoměr), slouží k měření výšky hladiny v nádržích, na vodních tocích, v cisternách, vodojemech apod.. Aplikuje se ponořením do měřené kapaliny. Měření PHM, ropných produktů a jiných hořlavých nebo výbušných látek.