Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Oddělovací zesilovače - Možnosti zapojení jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů

Možnosti zapojení jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů

Jiskrově bezpečné izolátory analogových signálů řady MM 5040 až MM 5050 jsou vybaveny univerzálními vstupy i výstupy pro připojení aktivních nebo pasivních dvouvodičových proudových obvodů.

Oddělovací zesilovače - Možnosti zapojení jiskrově bezpečných oddělovacích zesilovačů

Jiskrově bezpečné izolátory analogových signálů řady MM 5040 až MM 5050 jsou vybaveny univerzálními vstupy i výstupy pro připojení aktivních nebo pasivních dvouvodičových proudových obvodů. Pro úplnost katalogových údajů uvádíme na této stránce příklady zapojení různých variant obvodů proudových smyček.