Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 typ 3 - I/I, I/U, U/I, U/U - tříkanálový

MM 5053 Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač - I/I, I/U, U/I, U/U - tříkanálový

Jiskrově bezpečný izolátor proudové smyčky I/I, I/U, U/I, U/U pro přenos analogového signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu, tříkanálový.

Jiskrově bezpečný oddělovací zesilovač MM 5044 typ 3 - I/I, I/U, U/I, U/U - tříkanálový

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač - oddělovací zesilovač proudové smyčky I/I, I/U, U/I, U/U pro přenos analogového signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do prostředí bez nebezpečí výbuchu, tříkanálový. Vychází z ověřeného zapojení MM 5044 a je rozšířen o třetí kanál. Pro obchodní účely se používá nové značení MM 5053 .. .