Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

MM 5064 - Jiskrově bezpečný převodník/opakovač sběrnice RS 485, CAN a RS 422

Jiskrově bezpečný opakovač sběrnice RS 485, CAN a RS 232

RS 485, CAN, RS422

MM 5064 - Jiskrově bezpečný převodník/opakovač sběrnice RS 485, CAN a RS 422

Jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače MM 5064 jsou určeny pro  galvanické oddělení a přenos signálů sběrnice RS485 na sběrnici RS485 nebo sběrnice CAN na CAN z prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Zapojují se jako aktivní prvek mezi jiskrově bezpečný blok opatřený komunikační sběrnicí a nadřízený systém sběru dat. Vše je ve speciálním provedení dle ČSN EN 60079-11.   Převodník lze použít jako opakovač výše uvedených sběrnic nebo převodník sběrnice - viz katalogový list. Napájení převodníku je zajištěno ze sítě 230 V/50 Hz nebo zdroje 24 Vss.