Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečné kontaktní tlakoměry - manometry

J.b. kontaktní tlakoměry - diferenční manometry

Certifikát ATEX  MM GROUP, s.r.o. Ostrava Radvanice - jiskrově bezpečné kontaktní tlakoměry HIRLEKAR, MANOMER

Jiskrově bezpečné kontaktní tlakoměry - manometry

Certifikát ATEX  MM GROUP, s.r.o. Ostrava Radvanice - jiskrově bezpečné kontaktní tlakoměry HIRLEKAR, MANOMER