Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku MM BAP C Ex

Jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku MM BAP C Ex

Je určený na kalibráciu tlakomerov, tlakových prevodníkov a hladinomerov v prevádzke alebo teréne aj v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou - Ex.

Jiskrově bezpečný kalibrátor tlaku MM BAP C Ex

Mechanická tlaková pumpa slouží jako zdroj tlaku a je opatřena bateriovým ukazatelem LCD s možností funkce v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vhodné pro servisní pracovníky provádějící ověření nebo kalibraci přímo v terénu.