Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Jiskrově bezpečný snímač tlakové diference TSz 5

Diferenční snímač tlaku 4 - 20 mA

Snímač tlakové diference, 4 - 20 mA, displej

Jiskrově bezpečný snímač tlakové diference TSz 5

Snímače TSz 5 jsou určeny pro měření přetlaku, podtlaku a tlakové diference plyná a kapalin. Jsou vhodné zejména pro měření malých tlakových diferencí ve vzduchotechnice, v odsávacích a filtračních systémech, pro měření komínového tahu, měření hladiny a v nádobách se zkapalněným plynem.