Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Ochranné elektrické systémy a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Ochranné elektrické systémy a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Úvod do problematiky nevýbušných zařízení. Klasifikace, způsoby ochrany, značení a další.

Ochranné elektrické systémy a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Úvod do problematiky nevýbušných zařízení. Klasifikace, způsoby ochrany, značení a další.