Elektronické systémy
pro měřicí a regulační techniku Exi

MM Group, s.r.o. - Jiskrově bezpečná zařízení - Exi

Kontakt

MM GROUP, s.r.o.
Pikartská 7, Areál VVUÚ
716 07 Ostrava - Radvanice

IČ:25396331
DIČ:CZ25396331

Tel:+420 596_ 232 101
Fax:+420 596_ 232 213
GSM:+420 602_ 710 631

E-mail: mmgroup@mmgroup.cz
  obchod@mmgroup.cz
  mmgroup@volny.cz

Zobrazovač LED DU 11

Zobrazovač LED DU 11

Hodnota se zobrazuje na 4 místném displeji s výškou číslic 14 mm.  Funkce -  počet desetinných míst jsou jednoduše  programovatelné uživatelem z čelního panelu, ostatní funkce /rozsah/ prostřednictvím PC. Jednotka je určena pro místní  zobrazení měřených veličin.

Zobrazovač LED DU 11

Jednotka DU 11 umožňuje zobrazení okamžitých hodnot fyzikální veličiny z připojeného převodníku s proudovým výstupem, teplotního senzoru (Pt 100, Ni 1000 apod.) a z odporového vysílače. Hodnota se zobrazuje na 4 místném displeji s výškou číslic 14 mm.  Funkce -  počet desetinných míst jsou jednoduše  programovatelné uživatelem z čelního panelu, ostatní funkce /rozsah/ prostřednictvím PC. Jednotka je určena pro místní  zobrazení měřených veličin.